• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Utbildning

Parken Zoos egna Zooskola med utbildade biologer och miljövetare erbjuder professionell utbildning för alla åldrar.

Vi har program som sträcker sig från förskola upp till högskolenivå. Exempel på program är hotade djur, biologisk mångfald, hållbar utveckling, etologi, biotopanpassning och evolution, miljöberikning och hägndesign, reptiler etc.

VALFRITT ÄMNE

Har ni jobbat med något speciellt tema eller någon särskild sorts djur i skolan, som ni gärna vill knyta an till eller fördjupa er i, så lägger vi upp en lektion kring det.

Första timmen: 100:-/person, dock minst 1000:-
Följande timmar: 70:-/person och timme.

För naturbruksgymnasier och djurvårdsutbildning på gymnasienivå gäller 850:-/timme.

 

Lova