• Till Eskilstuna från
 • Stockholm 80 minuter
 • Västerås 35 minuter
 • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Tag Archive: utrotningshotad

 1. Babyboom på reptilavdelningen

  Leave a Comment

  Reptilavdelningen har fått tillskott i form av fyra stycken ursöta små noshornsleguansungar. Föräldrarna är Gisela och Bristol och det är första gången vi lyckas få fertila ägg från paret. Efter det att Gisela lagt äggen plockade vi försiktigt in dem i en kläckare där de har legat tills de nu kläcktes. Noshornsleguanerna är mycket territoriella och hanarna har revir som de vaktar. De sover och söker skydd i skrevor och grottor, men de är även rätt bra på att klättra- högre träd och stenar används som utkiks- och solplatser.

  Noshornsleguanerna klassas som sårbara på IUCN´s röda lista och finns på öarna Hispaniola, Dominikanska republiken och Haiti. De minskar i antal bland annat på grund av skogsavverkning, att deras livsmiljö försvinner och att de blir skadade eller uppätna av tamhundar, katter och grisar.

  Både på Haiti och i Dominikanska republiken är befolkningen i områdena där noshornsleguanerna bor mycket fattig och skogen är en viktig inkomstkälla. I Dominikanska republiken har ca 35% av noshornsleguanens habitat försvunnit och 75% av det resterande är hotat. Båda dessa siffor är ännu högre för Haiti.

  Vi har också fått en gullig liten rödbukad vändhalssköldpadda som är knappt lika stor som en femkrona! Föräldrarna till denna lilla plutt hittar ni i dammen inne hos komodovaranerna. Detta är en så kallad vändhalssköldpadda- den drar inte in halsen i skalet, utan viker den istället åt sidan. Det finns ca 60 arter av vändhalssköldpaddor (pleurodira) och dessa sköldpaddor  är de som utvecklades först i evolutionen. Gömhalssköldpaddor (cryptodira) utvecklades senare och är den underordning som det finns flest arter av idag (ca 200 st).

 2. Jambie har flyttat till Grekland

  Leave a Comment

  För två veckor sedan flyttade en av våra tigerhonor, Jambie till Attica zoological park i Athen, Grekland.
  Flytten är en del av arbetet som görs med utrotningshotade djur och för att bilda nya avelspar i andra parker och se till att arten fortsätter leva vidare.

 3. En hotad liten kejsare

  Leave a Comment

  Kejsarsalamandern är en av världens 100 mest hotade arter* och är listad som akut hotad på IUCN´s röda lista. De har minskat drastiskt i antal de senaste åren och man tror att det nu finns färre än 1000 individer kvar i det vilda. De lever endast i ett 10 kvadratkilometer stort område runt tre stycken vattendrag i Lorestan, Iran.

  Vintertid tillbringar de den mesta tiden på land, gömda under stenar och stockar. När det börjar bli vår och dags för parning söker de sig till vattnet.

  Den största orsaken till att de minskar så mycket i antal är den illegala djurhandeln. Man samlar in vilda salamandrar och säljer dem på svarta marknaden som husdjur. Det har också lett till att det är brist på vuxna, könsmogna individer. Ett annat hot är att deras livsmiljö förstörs och försvinner- man samlar bland annat in mycket brännved runt om där de lever. Det, tillsammans med att regionen ofta drabbas av allvarlig torka gör att salamadrarna får det tufft. Invasiva karpfiskar som äter upp deras ägg och yngel samt fördämningar av vattendragen gör inte situationen lättare direkt.

  Det är viktigt att ha ett avelsarbete ex-situ för denna art, som annars riskerar att utrotas inom en snar framtid. Det, tillsammans med lokala naturvårdsinsatser och en hårdare kontroll av den illegala handeln kan förhoppningsvis hjälpa arten att öka i antal igen.

  Parken zoo har kejsarsalamandrar som inom en snar framtid kommer att visas i deras fina terrarium i ökenhuset.

   

  * Enligt rapporten ”Priceless or worthless” framtagen av ZSL (Zoological Society of London).

   

   

 4. Visste du att..

  Leave a Comment

  Axolotlen kan återbilda sina ben och armar om de skulle råka bli skadade. Hela lemmar kan återbildas och även delar av ryggrad och hjärna.  De tillbringar hela sitt liv i vattenstadiet och metamorfoserar aldrig till salamandrar. Därför förökar de sig som yngel -alltså blir könsmogna innan de är färdigutvecklade. Detta kallas för neoteni.

  Den enda platsen de finns på i det vilda är Xochomilcosjön i Mexico city, den hotas bland annat av föroreningar, att mer och mer av sjön försvinner, samt att invasiva arter (arter som inte bor där naturligt) äter upp dem och deras bytesdjur. De är idag en akut hotad art och man tror att det bara finns ett hundratal individer kvar i sjön.

   

  axolotl - Kopia

  Parken zoo´s axolotler kan du sommaren 2016 hitta utanför Amazoonas.

 5. Parken Zoo och TSA

  Leave a Comment

  Parken Zoo är med och stödjer in- situ projekt och organisationer runt om i världen. En av dessa är TSA (Turtle Survival Alliance).

  TSA bildades 2011 då man inom IUCN såg att det började dyka upp allt fler sköldpaddor på svarta marknaden i Kina och övriga delar av Asien, man befarade att vissa arter skulle bli helt utrotade om man inte gjorde något åt situationen. TSA fick i uppdrag att starta avelsprogram till de mest hotade arterna.

  Idag verkar TSA både i USA och i Europa och har ett brett nätverk av samarbetspartners (t ex djurparker, akvarier, universitet, privata uppfödare, seriösa hobbyentusiaster, veterinärer och räddningscentras) som är med och hjälper till. Detta breda nätverk är en av TSA´s styrkor och har bidragit till att starta globala avelsprogram, både in-situ och ex-situ. TSA är också bra på att knyta kontakter och förhandla med till exempel regeringar och myndigheter för att kunna få in konfiskerade sköldpaddor i bevarande- och avelsprogram, som annars skulle vara dödsdömda.

  TSA är idag den enda icke-statliga organisationen som enbart fokuserar på sköldpaddsbevarande och satsar mot ett enda mål: inga sköldpaddsarter ska bli utrotade under detta århundrade.

  Läs mer på: www.turtlesurvival.org

  En av arterna som TSA arbetar med är Strålsköldpaddan (Astrochelys radiata) som finns att se hos oss på Parken zoo. Det är en akut hotad sköldpadda som finns naturligt på Madagaskar. Parken zoo ingår i EAZA´s avelsprogam för arten.

 6. Babyboom

  Leave a Comment

  Leopardungar, lemurungar, lamm, och killingar med.fl. Just nu kryllar det av små djurbebisar på Parken Zoo. Vår och sommar brukar förknippas med grönska, värme och ljusa kvällar men på Parken Zoo brukar årstiden även medföra en babyboom. Så även i år.

  (mer…)

 7. Tre små mirakel födda i Parken

  1 Comment

   

  Det är en av världens mest utrotningshotade arter. Därför gladdes djurälskare världen över åt amurleoparden Olgas födelse för två år sedan. Nu har mamma Takara fått barn igen. Tre söta och livliga kattungar. Men syskonen är så mycket mer än bara gulliga att se på – de kan komma att påverka artens framtid.

  När personalen på Parken Zoo upptäckte att amurleoparden Takara var dräktig igen vågade man knappt andas av förväntan. Louise Nilsberth, zoo-lärare och biolog, förklarar:

  ”Amurleoparden är extremt hotad, man räknar med att ca 70 individer* finns i naturen. Dels ligger tråkiga saker som skogsskövling och tjuvjakt bakom katastrofsiffrorna. Men inavelseffekten medför också att de ungar som föds, ofta föds med genetiska sjukdomar.”

  En kull består vanligtvis av 1-3 individer. Så när man efter födseln fann tre stycken fullt friska ungar visste glädjen hos personalen på Parken Zoo inget slut.

  ”Att Takara fick tre stycken ungar är ju i sig helt fantastisk. Att alla dessutom föddes utan några – vad man kan se än så länge – genetiska sjukdomar gjorde oss extra glatt överraskade. Man kan utan att överdriva säga att artens framtid ljusnat enormt tack vare de här tre små liven.”

  Amurleoparden ingår i ett europeiskt avelsprogram som drivs av EAZA**. Det innebär att djurparker tillsammans arbetar för att skapa en så stor genetisk variation mellan existerande leopardpopulationer som möjligt. Genom att byta leoparder med varandra hjälps man därmed åt för att säkerställa artens fortlevnad.

  Vad som händer med den riviga syskonskaran får tiden utvisa. Men i skrivande stund ligger Seja, Igor och Zino och spinner tryggt hos mamma Takara i Eskilstuna. Här stannar de tills koordinatorn för avelsprogrammet hittat ett lämpligt hem åt var och en av de sällsynta katterna.

  För att skicka en lyckönskning till den nyblivna mamman Takara, spana in facebook.com/parkenzoo eller kom förbi Parken Zoo och säg hej öga mot öga istället. Till helgen räknar vi med att visa upp dem för våra besökare.
  För mer information se parkenzoo.se eller vänligen kontakta:

  Louise Nilsberth, avdelningen för forskning och utbildning, Parken Zoo

  Mail: louise.nilsberth@parkenzoo.se

  Tfn: 070-086 28 82

  Peter Lundgren, djurvårdare rovdjur
  Tfn 070-536 69 71

  *Siffror enligt organisationen Amur Leopard & Tiger Alliance.

  **European Association of Zoos and Aquaria.

 8. Planer på att återinföra den hotade amurleoparden i sin naturliga miljö

  Leave a Comment

  I februari skrev vi att hoppet stiger för Amurleoparden (Panthera pardus orientalis) som är en akut hotad art.
  Då hade antalet fördubblats och man uppskattar att det finns mellan 50-70 i vilt tillstånd. Dessa individer bor i en liten ficka i Ryssland mellan Vladivostok och den kinesisk-ryska gränsen. 220 individer finns för närvarande i djurparker runtom i Europa, Ryssland, Nordamerika och Japan. Alla är en del av ett globalt bevarandeavelsprogram som samordnas av Zoological Society of London och Moskva Zoo.

  Glädjande nyheter är att ryska ministeriet för naturresurser formellt har godkänt en plan för återinförandet av amurleoparder i ryska fjärran östern. Planen är att bygga anläggningar i form av speciella skåp, där redan etablerade avelspar förhoppningsvis kommer föröka sig. Ungarna växer då upp i rätt miljö från början och kan, när de är mogna, släppas ut.

  Platsen för återinförandet har enats om Lazovsky Zapovednik (State Nature Reserve) i sydöstra spetsen av Ryssland.
  Våren 2016 är tanken att byggandet skall starta och att man förhoppningsvis kan släppa leoparder redan 2017.

  Mer information om återinförandet samt den godkända planen, kan hittas på Amur Leopard och Tiger Alliances webbplats.

   

  Amurleoparden ingår i det Europeiska avelsprogrammet för bevarandet av hotade arter och finns i Sverige på Parken Zoo och Nordens Ark. Hos oss bor avelsparet Boris och Takara som fick sin första unge, Olga, den 21 juni förra året. När ni besöker Parken, spana högt upp bland träden – där brukar de fantastiska kattdjuren ligga!