• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Bli sponsor – Privatperson

Har du stort intresse för djuren i Parken Zoo vill du vara med att hjälpa till? Våra faddrar betyder mycket för oss och det är nåra av våra bästa ambassadörer och deras bidrag går direkt till projekt i Parken Zoo som t.ex. förbättring av hägn, berikningsanläggningar m.m.
Priset är 500:-/person och år.

Är du intresserad av att vara fadder, maila oss på info@parkenzoo.se