• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Miljöpolicy

Varje dag jobbar vi med konsekvenserna av miljöförstöring runt om i världen. Vi får förtroendet att ta hand om djur som hotas i naturen och vi forskar på hur vi ska kunna rädda arter så att de finns kvar även i framtiden. Därför är det självklart att vår verksamhet genomsyras av miljöhänsyn!

Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser. Vi ska också integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Och vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.