• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Livet i parken

Parkens asiatiska lejon har fått två söta lejonungar

Det finns uppskattningsvis bara runt 500 stycken individer av Asiatiskt lejon kvar i det vilda. Därför är vi på Parken Zoo lite extra glada över att meddela att vi på självaste nationaldagen fick dubbel tillökning i lejonkulan.
Det är mamma Chandas första kull som hon sköter exemplariskt. Kommer någon för nära ryter hon ifrån och skyddar sina ungar. Än så länge är de lugna och ligger mest stilla, men allteftersom de blir äldre kommer de att börja röra sig mer och mer och mamma kommer att få det betydligt tuffare att hålla reda på sina tvillingar.
Pappa till ungarna är Aslan, som flyttade hit i slutet av 2014. När han kom hit var han knappt två år gammal och inte så stor och kaxig- damerna var rätt duktiga på att sätta honom på plats. Nu har han dock växt till sig både i storlek och status och bevisat att han är hane nog att ta hand om sina två honor Chanda och Ishara.
Ungarna som ännu inte fått några namn består av en hona och en hane, ingår i ett europeiskt avelsprogram som drivs av EAZA*. Det innebär att djurparker tillsammans arbetar för att skapa en så stor genetisk variation mellan existerande asiatiska lejonpopulationer som möjligt. Genom att byta asiatiska lejon med varandra hjälps man därmed åt för att säkerställa artens fortlevnad. De asiatiska lejonen skiljer sig från de lite vanligare afrikanska lejonen både i utseende och biotop. De asiatiska lejonen är mindre och hanarna har inte lika stor man som de afrikanska. Dessutom lever de i torr lövskog, till skillnad från de afrikanska som lever på savanner.
Hotstatusen hos de asiatiska lejonen är också högre, de finns bara i en isolerad population i och omkring Girskogen i Indien.
Lejonfamiljen finns att se i sitt visningshägn vid Asienpaviljongen. Varmt välkomna till Parken Zoo i sommar-

Kontakt: Anna Åkerholm, avdelningen för utbildning och forskning
tel. 016-100 135, anna.akerholm@parkenzoo.se

Lennart Sundén, djurparkschef och tf VD
tel. 070-204 27 27
*European Association of Zoos and Aquarias

Komodo Dragon Conservation Project

Komodovaranen är världens största ödla och lever vilt på fem öar i sydöstra Indonesien.  De har ett ganska bra skydd på fyra av öarna, då de ingår i Komodo National Park. Men den femte ön, Flores är oskyddad, därför har man där byggt upp ett bevarandeprogram- Komodo Dragon Conservation Project.  19 institutioner är med och stödjer detta projekt, bland annat Parken Zoo. Det stöttas också av EAZA och EEP programmet för komodovaran.

Tack vare projektet har övervakningsstationen i Wae Wuul reservatet- som ligger på Flores, restaurerats och byggts ut. Man planerar även att göra samma sak på andra delar av ön. Där övervakas komodovaranpopulationen och dess bytesdjur. Man har lyckats dra ner hotbilden mot komodovaranerna på ön, bland annat genom skolundervisning. Man har även involverat lokalbefolkningen i att skydda reservatet och därmed fått byborna som bor på ön att värna och ta hand om komodovaranerna och miljön runt omkring.

Komodo Dragon Conservation projektet är det första och enda projektet som har ett avtal med den Indonesiska regeringen för att få övervaka och arbeta med bevarande av komodovaraner i Indonesien.

Kom gärna till Parken Zoo och hälsa på vår komodovaran Verner, han finns i den asiatiska delen av parken.

 

Värdefulla ungar hos den tvåfärgade tamarinen

Den tvåfärgade tamarinen (Saguinus bicolor) tillhör familjen kloapa, de skiljer sig från andra apor genom att de bland annat har klor på alla fingrar och tår förutom på stortån.

De lever i ett litet område i Brasilien nära staden Manaus, biotopen är låglänt regnskog. Tyvärr så är Manaus en av Amazonas snabbast växande stad vilket betyder att skog avverkas för att ge plats åt bostäder och odlingsmark, som i sin tur leder till att aporna trängs undan. Varje år dör hundratals individer på grund av detta och den tvåfärgade tamarinen räknas idag som en av de mest hotade däggdjuren i Amazoonas. Det är därför extra viktigt att det bedrivs avelsprogram för arten då den annars riskerar att bli utrotad.

Parken Zoo ingår i EAZA´s bevarandeavelsprogram för arten och vi är stolta att berätta att vi i år har fått två stycken ungar. De bor tillsammans med sina 6 syskon och föräldrar i aphuset. När ungarna blir könsmogna och redo att lämna sina föräldrar flyttar de till andra parker för att träffa en partner. Där skaffar de förhoppningsvis egna ungar och säkrar på så sätt artens överlevnad.

Parken Zoo och TSA

Parken Zoo är med och stödjer in- situ projekt och organisationer runt om i världen. En av dessa är TSA (Turtle Survival Alliance).

TSA bildades 2011 då man inom IUCN såg att det började dyka upp allt fler sköldpaddor på svarta marknaden i Kina och övriga delar av Asien, man befarade att vissa arter skulle bli helt utrotade om man inte gjorde något åt situationen. TSA fick i uppdrag att starta avelsprogram till de mest hotade arterna.

Idag verkar TSA både i USA och i Europa och har ett brett nätverk av samarbetspartners (t ex djurparker, akvarier, universitet, privata uppfödare, seriösa hobbyentusiaster, veterinärer och räddningscentras) som är med och hjälper till. Detta breda nätverk är en av TSA´s styrkor och har bidragit till att starta globala avelsprogram, både in-situ och ex-situ. TSA är också bra på att knyta kontakter och förhandla med till exempel regeringar och myndigheter för att kunna få in konfiskerade sköldpaddor i bevarande- och avelsprogram, som annars skulle vara dödsdömda.

TSA är idag den enda icke-statliga organisationen som enbart fokuserar på sköldpaddsbevarande och satsar mot ett enda mål: inga sköldpaddsarter ska bli utrotade under detta århundrade.

Läs mer på: www.turtlesurvival.org

En av arterna som TSA arbetar med är Strålsköldpaddan (Astrochelys radiata) som finns att se hos oss på Parken zoo. Det är en akut hotad sköldpadda som finns naturligt på Madagaskar. Parken zoo ingår i EAZA´s avelsprogam för arten.

Babyboom

Leopardungar, lemurungar, lamm, och killingar med.fl. Just nu kryllar det av små djurbebisar på Parken Zoo. Vår och sommar brukar förknippas med grönska, värme och ljusa kvällar men på Parken Zoo brukar årstiden även medföra en babyboom. Så även i år.

(mer…)