• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Forskning

Forskningen som bedrivs i Parken Zoo handlar främst om hur vi på bästa sätt kan anpassa djurparken efter djurens behov. Många av våra djur ingår i internationella avelsprogram  och det är viktigt att de mår bra både fysiskt och psykiskt eftersom det ökar deras chanser att reproducera sig. Vi gör livet bättre för våra djur genom att ge dem variation i tillvaron, fysiska och mentala utmaningar och möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Vi jämför med den naturliga situationen och funderar över hur vi kan ge djuren samma upplevelse i djurparken. Det är bara vår fantasi som sätter gränserna!