• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Visayavårtsvin

Visayavårtsvinet är ett fascinerande djur som man inte vet så mycket om, och det är få djurparker som har arten. Hanarna är större än honorna och arten har fått sitt namn av de vårtor som hanarna har i ansiktet. Under parningssäsongen får hanarna dessutom spretigt hår på huvudet och en man som kan vara över 20 cm lång. Då ser de nästan ut som rockstjärnor!

Idag vet ingen hur många visayavårtsvin som finns kvar i naturen men det är troligtvis inte mer än något hundratal. De största hoten är att deras livsmiljö försvinner då skogarna huggs ner samt att de jagas på grund av att de äter och förstör böndernas grödor. Politiska oroligheter och ekonomiska svårigheter bidrar också till att visayavårtsvinet är en av de mest akut hotade grisarterna idag.

Parken Zoo medverkar i det europeiska avelsprogrammet för bevarande av visayavårtsvinen.