• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Väsande kackerlacka

Väsande kackerlacka är en av världens största kackerlackor och hålls ofta som husdjur. I det vilda lever de endast på ön Madagaskar utanför Afrikas ostkust. Den lever i de låglänta tropiska skogarna på marken där den livnär sig på förmultnande växter, frukter och insekter. Till skillnad från de flesta andra kackerlackor har den väsande kackerlackan inga vingar. Däremot får den väldigt bra fäste med sina fötter och kan klättra på helt vertikala och platta ytor.