• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Tvåfärgad tamarin

Den tvåfärgade tamarinen lever i grupper med 4–15 individer. Det är bara en hona i gruppen som får ungar men alla vuxna och halvvuxna individer hjälps åt att ta hand om ungarna.

Den tvåfärgade tamarinen är en av de mest hotade aporna i Amazonas och har mycket begränsad utbredning. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för bevarande av arten.

EEP