• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Svarthövdad dödskalleapa

Dödskalleapan är en liten, livlig och nyfiken apa som alltid har något på gång. I naturen lever den i flockar med 30–40 individer. Kärnan i flocken består av en grupp närbesläktade honor, till exempel några systrar med sina döttrar. När hanarna i gruppen blir 4–5 år lämnar de sin födelsegrupp och ger sig tillsammans ut för att hitta egna flockar. Honor lever ofta kvar i födelsegruppen hela livet. Dödskalleapor letar efter mat uppemot 80 % av sin vakna tid. Den svarthövdade dödskalleapan hotas främst av att deras livsmiljö förstörs men också för att deras mat – insekterna – dödas med insektsgift. Det leder till att aporna inte har något att äta och att många dör av förgiftning. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för bevarande av arten.

EEP