• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Struts

Strutsen är världens största och tyngsta nu levande fågel. Det är lätt att känna igen dess karakteristiska utseende med den långa nakna halsen, stora kroppen och de långa kraftiga benen. Vuxna hanar har svart fjäder-dräkt med vita stjärt- och vingfjädrar och rosa eller blåaktig färg på halsen under parningssäsongen. Honorna är mindre än hanarna och de är gråbruna i färgen. Ungfåglar har ungefär samma utseende som vuxna honor men är lite mörkare i färgen. Strutsen springer snabbast av alla fåglar och kan nå hastigheter på upp till 70 km/h. Tack vare sin snabbhet kan strutsen fly från rovdjur trots att de inte kan flyga. Strutsar lever ofta i grupper som består av en revirhävdande hane och en avelshona samt några andra honor. I början av parningssäsongen skrapar hanen upp ett bo i marken och sen uppvaktar han honorna genom en mängd olika rörelser i en slags ”parningsdans”. Flera honor kan lägga sina ägg i samma bo men ruvningen sköts uteslutande av hanen och hans avelshona. Kycklingarna växer sedan upp i stora grupper tillsammans oberoende av vem som är mamman. Strutsen är fortfarande ett relativt vanligt djur i naturen men både antalet och utbredningsområdena har minskat under de senaste åren. Jakt har länge varit ett stort problem men idag är det miljöförstöring som är det största hotet mot arten.