• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Stor hårbälta

Den stora hårbältan är en skicklig tunnelgrävare och gräver ofta gångar som den gömmer sig i, särskilt när den har fått ungar. Bältorna gräver också efter mat som de nosar sig till med hjälp av sitt känsliga luktsinne. Det pansarliknande skalet är mycket hårt och består av starka benplattor vilket gör det svårt för rovdjur att komma åt att bita.

Idag hotas bältan främst av jakt eftersom den anses vara ett skadedjur i jordbruksområden.