• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Sprutfisk

Sprutfisken kan skjuta iväg en vattenstråle upp till 150 cm ovanför vattenytan för att få ner insekter. Det är generellt sett en lugn stimfisk men kan ibland bli aggressiv mot mindre fiskar.