• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Rödfotad skogssköldpadda

Den rödfotade skogssköldpaddan är en vacker landlevande sköldpadda som trivs bäst i regnskogen. Den är väl anpassad till tropiska förhållanden och kan lägga ägg när som helst på året. Honans storlek och ålder avgör hur många ägg hon kan lägga. Hanarna är ofta lite större än honorna och det är oftast den största hanen som får para sig med honorna.

Den rödfotade skogssköldpaddan räknas inte som hotad i dagsläget men i vissa områden pågår lokala bevarandeprojekt, främst p.g.a. att deras livsmiljö förstörs.