• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Röd panda

Länge trodde man att den röda pandan var ett kattdjur. Det vetenskapliga namnet betyder ungefär ”eldfärgad katt” och fortfarande kallas den ibland för kattbjörn. Sanningen är att den röda pandan tillhör halvbjörnarna och är nära släkt med tvättbjörnen.

Trots sitt nära släktskap med rovdjur är den röda pandan främst växtätare och äter huvudsakligen bambu. Eftersom bambu är väldigt näringsfattigt spenderar pandan mycket tid i stillhet. Den röda pandan har mycket vassa klor och är en fantastisk
klättrare.

Det finns två olika underarter av den röda pandan och den som bor på Parken Zoo är den som är vanligast i djurparker. Båda underarterna har minskat drastiskt i antal, uppskattningsvis ca 40% de senaste 50 åren, och idag är arten fridlyst i större delen av utbredningsområdet. Tidigare jagades den röda pandan för pälsens skull men idag är det största hotet skogsskövling. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för att bevara arten.

EEP