• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Orientalisk klockgroda

Den färgglada orientaliska klockgrodan använder ljud för att kommunicera med varandra och mest pratglada är de under parningstiden. Arten är populär inom husdjurshandel och i Ryssland fångas grodorna in för att användas i traditionell kinesisk medicin. Det mest allvarliga hotet idag är dock förlust av livsmiljöer.