• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Morisk landsköldpadda

Den moriska landsköldpaddan är väldigt lik den grekiska landsköldpaddan (Testudo hermanni). Det är en dagaktiv sköldpadda som framförallt lever av växter. Det största hotet mot den moriska landsköldpaddan är det illegala husdjurshandeln samt att deras livsmiljöer försvinner.