• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Mjölkgroda

Mjölkgrodan är en trädlevande groda som mycket sällan kommer ner på marken. Unga mjölkgrodor har tydliga mönster i svart och vitt i skarp kontrast men när grodorna blir äldre förändras färgen och de blir brun-beige. Hanarna kan producera mycket starka rop och ropar främst när de sitter i vattenfyllda hålrum.