• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

kycklinggroda-617x411

Kycklinggroda

Kycklinggrodan är en av världens största grodor. Ursprungligen fanns den på fem öar i den karibiska övärlden men på grund av förstörd livsmiljö och jakt minskade utbredningen till bara två av öarna. Idag hotas de kvarvarande kycklinggrodorna av en svampsjukdom, chytridmycosis, som är på väg att utrota en stor del av världens groddjur.