• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Kungspyton

En kungspyton kan bli upp till 120 centimeter lång och är därmed en ganska kort och robust orm. Kungspytonormen tillbringar största delen av sin tid nere i gångar under jorden eller på marken. Den är nattaktiv och mycket tålig. Ormen är ett populärt husdjur och det finns många olika färgvarianter som har avlats fram – från helt vita med svarta ögon till nästa helsvarta individer.