• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Koikarp

Karp är en sötvattensfisk som härstammar från Asien. Karpen är världens mest odlade fisk och inplanterad finns den i Australien, Europa och USA. Den framodlade formen av karp är vanligt förekommande och inte hotad medan viltformen idag räknas som sårbar.

Den variant av karp som finns i Parken Zoo är Koi-karpen. Koi-karpar har odlats fram i Kina som dekoration i trädgårdsdammar och har sedan spridits till resten av världen. De vanligaste färgerna är vit, svart, röd och orange.