• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Asiatisk klolös utter

Den lilla charmiga asiatiska klolösa uttern är världens minsta utter. Trots sitt namn har arten faktiskt klor, men de är mycket mindre än hos andra utterarter. Inte heller simhuden är lika väl utvecklad som hos andra uttrar. Uttrarna lever i familjegrupper och föräldrarna delar på skötseln av ungarna. Den asiatiska klolösa uttern älskar att gräva i leran vid floder och sjöar för att leta upp krabbor, musslor och andra godsaker som kan gömma sig där. Utterfamiljen spenderar all tid tillsammans och när de inte letar mat leker de, putsar varandra eller ligger bara och njuter i solskenet. Över hela Asien sker skogsavverkning som leder till att floder och kärr försvinner. Många områden dräneras och omvandlas till jordbruksmark och större vattensystem omvandlas för odling av fisk och jätteräkor. Det leder till ytterligare bekymmer eftersom uttrarna anses som skadedjur om de vistas i närheten av fiskeodlingarna. Dessutom sprider vi information om vad vi i Sverige kan göra för att rädda de asiatiska klolösa uttrarna. En mycket viktig del i detta är vårt konsumtionsmönster. Vi kan alla dra vårt strå till stacken för att bevara de asiatiska klolösa uttrarna och andra arter. Om vi till exempel tänker på att det vi väljer att köpa i affären kan ge förödande konsekvenser ute i naturen kan vi alla hjälpas åt att förbättra situationen för djur i olika delar av världen.