• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Kinesisk alligator

Den kinesiska alligatorn är den mindre av de två alligatorarterna som finns i världen. Den andra arten är Mississippialligatorn som kan bli över fyra meter lång alltså dubbelt så lång som den kinesiska alligatorn.

Den kinesiska alligatorn hotas framförallt av habitatförstörelse när områdena de lever i omvandlas till jordbruksmark och det finns troligen bara runt 120-150 individer kvar i naturen idag. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för bevarande av arten.

EEP