• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Kejsartamarin

Kejsartamarinen fick sitt namn för att man tyckte att den liknade den tyske kejsaren Wilhelm II. Namnet var först ett skämt men blev senare det officiella namnet. Kejsartamariner lever i familjegrupper med mellan två och tio individer. Vanligtvis är det bara en hona som får ungar men alla hjälps åt att ta hand om ungarna.

Idag hotas kejsartamarinen av att regnskogen huggs ner och Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för att bevara arten.