• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Jätteutter

Den lekfulla jätteuttern är den största av världens 13 utterarter. Den räknas som landlevande rovdjur men är väl anpassad till att jaga och röra sig i vatten. Jätteuttrarna kallas också för ”flodens vargar” eftersom de jagar i flock efter fisk i vattnet. De är mycket sociala och lever i familjegrupper med upp till 10 individer. De är mycket intelligenta och aktiva djur och de har minst 9 olika läten som de använder för att tala om för andra vad de vill. Jätteuttern lever i sjöar, floder och träsk i den sydamerikanska regnskogen. De föredrar ofta vattendrag med mjuka stränder och vegetation som hänger ned över vattnet. Idag räknar man med att det finns mellan 1 000 och 5 000 jätteuttrar kvar i världen. De har jagats väldigt hårt för pälsens skull och eftersom de är dagaktiva och ljudliga är det lätt för jägare att hitta dem. De har också minskat kraftigt i antal på grund av att deras vattendrag dräneras och förstörs. Parken Zoo deltar i det europeiska bevarandeavelsprogrammet för arten. Vi arbetar ständigt med att ge våra djur ett så naturligt liv som möjligt i djurparken, bland annat genom hägndesign och en varierad vardag.

EEP