• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Gulbröstad kapucin

De gulbröstade kapucinerna kommunicerar med en mängd olika läten och de är välkända för att vara mycket nyfikna och undersökande. I naturen lever den gulbröstade kapucinen i grupper om 10–30 individer och ofta är det fler hanar än honor i gruppen. De tillbringar större delen av sin tid uppe i träden där de letar efter mat. Ett fascinerande beteende som man kan se hos denna apa är att de kan öppna nötter genom att slå ihop dem mot varandra eller mot t ex ett träd eller med hjälp av stenar. Denna typ av beteende lär sig aporna av andra gruppmedlemmar. Gulbröstade kapuciner är akut hotade, främst på grund av skogsskövling men också av jakt. De senaste 50 åren har arten minskat med ungefär 80 %. Idag lever de framförallt i nationalparker och andra skyddade områden och tyvärr har områdena blivit isolerade från varandra och populationen minskar fortfarande i naturen. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för bevarande av arten.

 

EEP