• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Grekisk landsköldpadda

Den grekiska landsköldpaddan är utseendemässigt mycket lik den moriska landsköldpaddan (Testudo graeca). Arten var nära att utrotas under det andra världskriget pga att den blev en vanlig födokälla. Under fastan var den grekiska landsköldpaddan en vanlig måltid i kloster eftersom köttet varken räknades till kött eller fisk. Idag är det största hotet att livsmiljöerna försvinner men även den illegala husdjurshandeln ställer till det för arten.