• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Grant´s zebra

Med sina typiska ränder i svart och vitt vet de flesta människor vad en zebra är. Grant’s zebra, eller boehm’s zebra som den även kallas, är en av de fem geografiska underarter till stäppzebran som finns. Stäppzebran lever på stora delar av den afrikanska kontinenten medan grant’s zebra mestadels återfinns i Kenya och Tanzania. Det är även den underart av zebra som det finn flest kvar av idag.

De lever i harem där en hingst lever med en grupp av ston som han vaktar och så länge han lyckas jaga bort utmanarna är han den enda som får para sig med dessa ston. Dräktigheten varar omkring ett år och de får ett föl som stannar hos sin mamma i 7–11 månader. Man kan ibland se stora hjordar av zebror som består av flera harem och grupperingar av unga hingstar. Dessa hjordar bildas ofta när zebrorna ska sova, vid förflyttningar och när de betar. Detta är ett vanligt fenomen hos primater men väldigt ovanligt hos hovdjur. Zebror klarar sig på ganska magert bete med högt fiberinnehåll vilket gör att de kan klara sig i områden som andra gräsätare lämnar. Dock behöver de tillgång till vatten dagligen. Det har spekulerats mycket om varför zebrorna är randiga med teorier om att det hjälper zebrorna att bli av med överskottsvärme eller att det förvillar rovdjur. Idag är de flesta eniga om att ränderna har en social funktion som hjälper zebrorna att hålla ihop och stimulerar putsning och kliande som i sin tur stärker de sociala banden.