• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Gilaödla

Gilaödlan, eller gilamonstret som den också kallas, är en mytomspunnen art och en av de få ödlor som är giftiga. Giftet produceras i underkäken och har väckt stort intresse inom medicinsk forskning. När gilaödlan tagit ett byte håller den ofta kvar greppet och tuggar på offret och då kommer det i ännu mer gift i såret.

Gilaödlan hotas i naturen av att deras livsmiljö blir mindre och mindre. De populationer som finns kvar blir isolerade från varandra på grund av exempelvis vägbyggen och nyanlagda jordbruksområden. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för bevarande av arten.