• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Gepard

Geparden är det snabbaste landlevande däggdjuret i världen. På korta sträckor kan de komma upp i hastigheter på över 100 km/h. Geparden skiljer sig åt från andra kattdjur på flera sätt. De kan till exempel inte dra in klorna och pupillerna är runda och inte slitsformade som hos andra kattdjur.

Geparden har mörka ränder under ögonen, så kallade tårränder. De hjälper till att dämpa solljuset så att geparden inte blir bländad av solen. De flesta andra kattdjur jagar i gryning, skymning eller på natten men geparden jagar mest på dagen. Geparden är dessutom mindre aggressiv än andra kattdjur och har under århundradena tämjts för att ha som hjälp vid jakt, som sällskap och som statussymbol.

På Parken Zoo har vi den afrikanska underarten av gepard. Tidigare jagades den hårt på grund av att den tog tamboskap men idag har lokalbefolkningen, genom utbildning och information, börjat se både det ekonomiska värdet i att geparden lockar turister
och artens värde för den biologiska mångfalden. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för bevarande av geparden.

EEP