• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Flamingo

Flamingon är en långbent, social fågel som lever i kolonier med från 20 individer upp till flera tiotusentals. Flamingorna går omkring med huvudet nere i vattnet och rör upp leran på botten med hjälp av fötterna, och på så sätt får de fram sin mat. Med tungan pumpar flamingon in vatten genom den specialiserade näbben som har kamliknande plattor och fungerar som ett filter. På Parken Zoo kan du se två olika arter av flamingo: den större flamingon (Phoenicopterus roseus) och den karibiska flamingon (Phoenicopterus ruber). Du ser skillnad på arterna genom att titta på färgen. Den större flamingon är blekare i färgen medan den karibiska flamingon har en skarpare rosa färg. Färgen får flamingorna från de kräftdjur och alger som de äter. Flamingon anses inte vara utrotningshotad idag, men i naturen störs arten av exempelvis föroreningar och förlust av livsmiljöer på grund av turistnäring. Trots att man beräknar att det finns omkring fem miljoner individer i naturen idag är antalet häckningsplatser troligen färre än 30 stycken vilket gör flamingon mycket sårbar för lokala miljöförändringar. Den totala populationsstorleken varierar också från år till år beroende på torka, vattennivåer och födotillgång.