• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Fiskarkatt

Fiskarkatten kastar sig glatt ner i vattnet och fångar sina byten – och som namnet avslöjar lever den främst av fisk. De senaste åren har antalet fiskarkatter i det vilda minskat drastiskt. Från att ha varit ett vanligt förekommande djur har arten nu minskat så mycket att forskare inte ens lyckas fånga dem på bild vid så kallade ”kamerafällor” där förbipasserande djur fotograferas automatiskt. Man vet alltså inte idag hur många fiskarkatter som egentligen finns i naturen. Förstörelsen av mangroveskogar och våtmarker i Asien leder till stora problem för många djur. Man tror att ungefär 50 % har försvunnit de senaste 20 åren. Vi kan vara med och rädda dessa djur genom att exempelvis sluta äta jätteräkor eftersom odlingen av jätteräkor är en viktig orsak till exploatering av mangroveskogarna. Parken Zoo deltar i det europeiska bevarandeavelsprogrammet för arten. EEP