• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Dvärgflodhäst

Dvärgflodhästen är vegetarian och de stora tänderna används när de behöver försvara sig. Den lever i närheten av fuktiga kärrmarker och är mest aktiv under eftermiddagen och kvällen. Dvärgflodhästens hud är väldigt känslig för uttorkning. Man skulle kunna säga att den har ett inbyggt solskyddssystem eftersom huden utsöndrar en löddrande vätska som fungerar ungefär som solskyddskräm så att huden inte torkar ut.

Dvärgflodhästen ser ut som en minivariant av sin större släkting, den vanliga flodhästen, men arterna skiljer sig åt på flera sätt. Dvärgflodhästen spenderar mer tid på land, de lever ensamma eller i par och är mer hotade än den större flodhästen.

Skogsskövling är det främsta hotet mot dvärgflodhästen. Dessutom blir floderna där de lever mer och mer förorenade av utsläpp orsakade av oss människor. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för att bevara dvärgflodhästen.

EEP