• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Drill

Drillen är en imponerande apa. Hanarna blir dubbelt så stora som honorna och har enorma huggtänder som de visar upp för att skrämmas när det behövs. I naturen lever driller i haremsgrupper med en ledarhane och ett flertal honor. Döttrarna stannar i gruppen hela livet medan sönerna flyttar när de blir könsmogna. De försöker då ta över en annan flock genom att utmana den dominanta hanen.
Drillen är en av de mest hotade aporna i Afrika. Den hotas främst av den massiva skogsskövlingen som pågår i dess hemområden men även tjuvjakt är ett stort problem. Drillens kött anses vara mycket gott och eftersom de ”pratar” med varandra när de rör sig genom skogen är det lätt för tjuvjägare att hitta dem. Parken Zoo är med i det europeiska avelsprogrammet för att bevara drillen.