• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Axolotl

Axolotler är speciella på flera sätt. Till exempel blir de könsmogna utan att ha genomgått metamorfos och man skulle därför kunna säga att vuxna individer ser ut som bebisar. En annan intressant egenskap hos axolotler är att om de skadar t ex ett ben, växer det ut ett nytt! Idag finns axolotler bara på mycket få platser i Mexiko Citys kanalsystem och det främsta
hotet är föroreningar. Man räknar med att det bara finns ett par hundra axolotler kvar i det vilda.