• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Asiatisk vildhund

Den asiatiska vildhunden, eller dholen som den också kallas, lever i flockar med en klar hierarkisk ordning. Flocken består oftast av 5–12 individer med en dominant hona och en dominant hane och det brukar vara fler hanar än honor i en flock. Eftersom de jagar i grupp kan de ta bytesdjur som väger upp till 10 gånger så mycket som de själva och de jagar mestadels olika hjortdjur. De asiatiska vildhundarna simmar bra och driver ibland ner sina byten i vatten under jakten. Asiatiska vildhundar har en ovanlig repertoar av läten som närmast kan beskrivas som tjatter, gnäll, pip, vissel och morr. De största hoten mot arten är habitatförstörelse och fragmentering av deras livsmiljö och brist på bytesdjur. Även tjuvjakt och sjukdomar som överförs från tamhundar är ett problem i vissa områden. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för bevarande av arten. EEP

Här är en berikningsfilm med manvarg och asiatisk vildhund: