• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Amurleopard

Amurleoparden är en underart av leopard. Den skiljer sig från andra leoparder genom att den är större och att den har längre, tätare päls med stora, rosettformade fläckar. Den tjocka pälsen är en anpassning till det kyliga klimat som den lever i. Amurleoparden är otroligt smidig och klättrar bra. För att få äta ifred i det vilda tar den ofta med sig sina byten upp i träden.

Amurleoparden är ett av världens mest hotade kattdjur. Det finns i dagsläget max 70 individer kvar ute i naturen. Amurleopardens livsmiljö förstörs av anlagda skogsbränder och av den intensiva skogsavverkning som pågår. De senaste 15 åren har 80 % av deras livsmiljö gått förlorad. Dessutom bedrivs tjuvjakt för den vackra pälsens skull och för skelettdelar som används i traditionell asiatisk medicin.

Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för att bevara amurleoparden.

EEP