• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Aldabrasköldpadda

Aldabrasköldpaddan är en riktig bjässe som kan bli över en meter lång och väga uppemot 250 kg. Dessutom är det ett av de mest långlivade ryggradsdjuren eftersom de kan bli över 200 år gamla! De är allra mest aktiva under morgontimmarna då de letar efter mat och under dagens varmaste timmar vilar de i grävda hålor för att svalka sig. Aldabrasköldpaddan kan ställa sig upp på bakbenen och sträcka på sig för att nå grenar med goda blad men de riskerar att dö om de tippar bakåt då de inte kan vända sig om de hamnar på rygg.

Aldabrasköldpaddan är en endemisk art vilket innebär att den bara finns naturligt i ett avgränsat geografiskt område. Den begränsade utbredningen gör arten mycket känslig för störningar och idag ökar intresset för bevarande av denna fascinerande art. På ön Mauritius pågår sedan länge ett bevarandeprojekt och där lever projektets aldabrasköldpaddor idag fritt i nationalparken. Även inom den europeiska djurparksföreningen finns det planer på att starta upp ett organiserat avelsprogram för arten.