• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Alaotralemur

Alaotralemuren är en liten varelse som lever i familjegrupper och använder större delen av sin vakna tid till att äta. Den tillhör släktet bambulemurer, och som namnet avslöjar är den viktigaste födan just bambu. Alaotralemuren är en av de mest hotade lemurerna i världen. De lever i träskmarker som hela tiden blir mindre och fragmenteras på grund av den intensiva risodling som pågår i området. Även jakt är ett stort problem. Parken Zoo deltar i det europeiska avelsprogrammet för att bevara arten.