För att kunna ta del av den här sidan fullt ut behöver du flash.

Ladda ner flash: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer

Kycklinggroda

Kycklinggrodan är en av världens största grodor. Ursprungligen fanns den på fem öar i den karibiska övärlden men på grund av förstörd livsmiljö och jakt minskade utbredningen till bara två av öarna.

Idag hotas de kvarvarande kycklinggrodorna av en svampsjukdom, chytridmycosis, som är på väg att utrota en stor del av världens groddjur.

Kycklinggroda

pixel

Fakta

Kycklinggroda

Leptodactylus fallax

Storlek: 16 cm
Vikt: Upp till 1 kg
Föda: Mindre däggdjur, insekter, små reptiler och amfibier
Dräktig: Äggen utvecklas under 8 veckor
Antal ungar: 26-66 yngel
Livslängd: 12 år
Biotop: Tropisk regnskog