• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Livet i parken – arkiv Jul 2016

Ståtliga långbenta fåglar

I Parken Zoo har vi två arter av flamingos-  Kubaflamingo och Afrikansk flamingo. De bor på skiljda områden i det vilda, men gemensamt för de båda är bland annat sättet de äter på. De intar föda med hela huvudet och delar av halsen under vattenytan. Sen trampar de upp lera med fötterna och silar ut vatten från munnen genom den specialiserade näbben. Vattnet åker då ut och födan stannar kvar i munnen. Båda arterna bygger också kupiga bon med en inbuktning på toppen – nästan som en minivulkan, som består av lera, sten, gräs och fjädrar. Där lägger de oftast ett enda ägg som de sedan ruvar i 27-31 dagar.

 

Global Tiger Day 29/7

Visste du att för 100 år sedan så fanns det runt 100 000 tigrar runt om i asien fördelat på nio underarter? Idag är denna siffra nere i cirka 3200 stycken.  Fyra av de nio underarterna är helt utrotade från det vilda (en underart- den Sydkinesiska tigern har inte setts till i naturen sedan 70-talet, men finns i djurparker). De fem underarterna som finns kvar är den Bengaliska tigern, Indokinesiska tigern, Amurtigern, Malayatigern och Sumatratigern – som är den underart av tiger vi har hos oss i Parken Zoo. De största hoten mot tigrarna är den illegala jakten och handeln med tigerdelar. Det finns en tro i gammal kinesisk folkmedicin att delar från tigrar har vissa helande egenskaper. Man hugger även ner skogen där de bor för att bland annat röja plats för odlingar av palmolja och gummi. Det gör att tigerns jaktmarker försvinner och de tvingas söka föda närmare människors bosättningar, vilket så klart leder till konflikter mellan människa- tiger, då de ibland dödar tamboskap. De få tigrar som finns kvar, lever i små, fragmenterade grupper. Att antalet tigrar är så lågt leder också till att populationen blir mer känsliga för sjukdoms- och virusutbrott, samt inavel.

21st Century Tiger är ett initiativ som drivs av ZSL London zoo och Dreamworld wildlife foundation för att stötta bevarandearbeten för tiger in-situ. De bjuder bland annat in djurparker världen över att delta i Global Tiger Day, där man uppmärksammar och gör folk medvetna om tigerns hotstatus, samt samlar in pengar.

Fredag den 29 juli uppmärksammar vi Global Tiger Day även här i Parken Zoo. Vi erbjuder 20% rabatt på alla tigerrelaterade produkter i souvenirshopen, vi har ansiktsmålning mellan kl 11:30-13 där man kan få bli målad som en tiger. Kommer du till träffpunkten vid ökenhuset kl 11 så får du både höra någon av våra duktiga djurparkspersonal informera om tigrarna och även se på spännande tigerdragkamp! Gäller endast fredagen den 29/7

 

Tack Sean Banan!

Det var riktig värmeblöja (!) när Kingen gjorde entré på Stora scenen. Många gäster hade sökt skugga under träden på gräsmattan men flertalet stod framför scenen för att hoppa och dansa med till de välkända låtarna. Scenkläderna var alltifrån superhjältedräkt till tomtemössa och mellan allt bus och spex så blandar Sean in lite mer allvarligt snack och uppmanar barnen att vara sig själva. Att inte låta föräldrar leva ut sina drömmar genom barnen och att alla dessa små gröna bananer kan bli vad de vill när de blir stora.

Det märks att Sean Banan är en stor favorit. Kön ringlar sig lång efter spelningen och innan han avslutar densamma meddelar han att han kommer sitta och signera och kramas tills kön är slut. Nog blir man allt bananifierad!

 

Världens största gnagare

Kapybaran, eller vattensvinet som den också kallas är faktiskt släkt med marsvinet och är världens största gnagare! De tillbringar mycket tid i vattnet och är väldigt duktiga simmare. I norra och centrala Sydamerika där de bor, jagas de för sitt skinns skull. Man föder även upp kapybaror för att använda som köttdjur, precis som vi gör med kor, grisar och höns m m. Våra kapybaror hittar du i den sydamerikanska delen av parken där de bor tillsammans med våra tapirer.

Madagaskars lemurer

Madagaskar är en ö i  Indiska oceanen, belägen utanför sydöstra Afrika. Ön bröt sig loss från fastlandet för 165 miljoner år sedan och har sen dess utvecklat sin egna, unika flora och fauna. 70 % av arterna som finns på Madagaskar är endemiska för ön, d.v.s de finns ingen annanstans i hela världen förutom här. Hit räknas bland annat lemurerna. Tyvärr så är mycket av Madagaskars djur- och växtliv hotat, bland annat på grund av att det är ett av världens fattigaste länder. Man förstör djurens livsmiljöer i jakt på nya jordbruksmarker, man hugger ner skogen för att få brännved och virke till att bygga hus m.m. Ett annat problem är den illegala jakten.

Parken zoo är medlemmar i AEECL som står för Association Européenne pour l Étude et la Conservation des Lémuriens. På engelska heter de The lemur conservation association. Deras uppgift är att få en bättre förståelse för Madagaskars lemurer och arbeta med bevarande, forskning och uppfödning, samt att skydda deras naturliga livsmiljöer.

Ända sen i slutet av 80 talet har AEECL deltagit i och finansierat forskning. År 2004 upprättades en forskningsstation i Sahamalaza- ett område på Madagaskar som AEECL fokuserar på. Man vill lära sig mer om lemurernas ekologi och beteende och man samarbetar bland annat med djurparker för att få in information. Denna forskning hjälper bevarandearbetet både in-situ (på plats) och ex-situ (i t ex djurparker), då man optimerar djurens välfärd och får en väl fungerande avel.

I Parken Zoo har vi tre arter av lemurer: rödbukad lemur, ringsvanslemur och alaotralemur.

 

 

 

 

Apan som liknar en spindel..

Visste du att spindelapan har fått sitt namn från att de liknar spindlar när de svingar sig mellan träden? De saknar tummar och har istället ett sorts skinn på yttre delen av svansen som liknar en handflata, man kan nästan säga att de har fem händer.  Svansen använder de mycket när de klättrar och med lite fantasi så kan man faktiskt se liknelsen med en spindel!

Parkens asiatiska lejon har fått två söta lejonungar

Det finns uppskattningsvis bara runt 500 stycken individer av Asiatiskt lejon kvar i det vilda. Därför är vi på Parken Zoo lite extra glada över att meddela att vi på självaste nationaldagen fick dubbel tillökning i lejonkulan.
Det är mamma Chandas första kull som hon sköter exemplariskt. Kommer någon för nära ryter hon ifrån och skyddar sina ungar. Än så länge är de lugna och ligger mest stilla, men allteftersom de blir äldre kommer de att börja röra sig mer och mer och mamma kommer att få det betydligt tuffare att hålla reda på sina tvillingar.
Pappa till ungarna är Aslan, som flyttade hit i slutet av 2014. När han kom hit var han knappt två år gammal och inte så stor och kaxig- damerna var rätt duktiga på att sätta honom på plats. Nu har han dock växt till sig både i storlek och status och bevisat att han är hane nog att ta hand om sina två honor Chanda och Ishara.
Ungarna som ännu inte fått några namn består av en hona och en hane, ingår i ett europeiskt avelsprogram som drivs av EAZA*. Det innebär att djurparker tillsammans arbetar för att skapa en så stor genetisk variation mellan existerande asiatiska lejonpopulationer som möjligt. Genom att byta asiatiska lejon med varandra hjälps man därmed åt för att säkerställa artens fortlevnad. De asiatiska lejonen skiljer sig från de lite vanligare afrikanska lejonen både i utseende och biotop. De asiatiska lejonen är mindre och hanarna har inte lika stor man som de afrikanska. Dessutom lever de i torr lövskog, till skillnad från de afrikanska som lever på savanner.
Hotstatusen hos de asiatiska lejonen är också högre, de finns bara i en isolerad population i och omkring Girskogen i Indien.
Lejonfamiljen finns att se i sitt visningshägn vid Asienpaviljongen. Varmt välkomna till Parken Zoo i sommar-

Kontakt: Anna Åkerholm, avdelningen för utbildning och forskning
tel. 016-100 135, anna.akerholm@parkenzoo.se

Lennart Sundén, djurparkschef och tf VD
tel. 070-204 27 27
*European Association of Zoos and Aquarias

Komodo Dragon Conservation Project

Komodovaranen är världens största ödla och lever vilt på fem öar i sydöstra Indonesien.  De har ett ganska bra skydd på fyra av öarna, då de ingår i Komodo National Park. Men den femte ön, Flores är oskyddad, därför har man där byggt upp ett bevarandeprogram- Komodo Dragon Conservation Project.  19 institutioner är med och stödjer detta projekt, bland annat Parken Zoo. Det stöttas också av EAZA och EEP programmet för komodovaran.

Tack vare projektet har övervakningsstationen i Wae Wuul reservatet- som ligger på Flores, restaurerats och byggts ut. Man planerar även att göra samma sak på andra delar av ön. Där övervakas komodovaranpopulationen och dess bytesdjur. Man har lyckats dra ner hotbilden mot komodovaranerna på ön, bland annat genom skolundervisning. Man har även involverat lokalbefolkningen i att skydda reservatet och därmed fått byborna som bor på ön att värna och ta hand om komodovaranerna och miljön runt omkring.

Komodo Dragon Conservation projektet är det första och enda projektet som har ett avtal med den Indonesiska regeringen för att få övervaka och arbeta med bevarande av komodovaraner i Indonesien.

Kom gärna till Parken Zoo och hälsa på vår komodovaran Verner, han finns i den asiatiska delen av parken.

 

Visste du att..

Axolotlen kan återbilda sina ben och armar om de skulle råka bli skadade. Hela lemmar kan återbildas och även delar av ryggrad och hjärna.  De tillbringar hela sitt liv i vattenstadiet och metamorfoserar aldrig till salamandrar. Därför förökar de sig som yngel -alltså blir könsmogna innan de är färdigutvecklade. Detta kallas för neoteni.

Den enda platsen de finns på i det vilda är Xochomilcosjön i Mexico city, den hotas bland annat av föroreningar, att mer och mer av sjön försvinner, samt att invasiva arter (arter som inte bor där naturligt) äter upp dem och deras bytesdjur. De är idag en akut hotad art och man tror att det bara finns ett hundratal individer kvar i sjön.

 

axolotl - Kopia

Parken zoo´s axolotler kan du sommaren 2016 hitta utanför Amazoonas.

Värdefulla ungar hos den tvåfärgade tamarinen

Den tvåfärgade tamarinen (Saguinus bicolor) tillhör familjen kloapa, de skiljer sig från andra apor genom att de bland annat har klor på alla fingrar och tår förutom på stortån.

De lever i ett litet område i Brasilien nära staden Manaus, biotopen är låglänt regnskog. Tyvärr så är Manaus en av Amazonas snabbast växande stad vilket betyder att skog avverkas för att ge plats åt bostäder och odlingsmark, som i sin tur leder till att aporna trängs undan. Varje år dör hundratals individer på grund av detta och den tvåfärgade tamarinen räknas idag som en av de mest hotade däggdjuren i Amazoonas. Det är därför extra viktigt att det bedrivs avelsprogram för arten då den annars riskerar att bli utrotad.

Parken Zoo ingår i EAZA´s bevarandeavelsprogram för arten och vi är stolta att berätta att vi i år har fått två stycken ungar. De bor tillsammans med sina 6 syskon och föräldrar i aphuset. När ungarna blir könsmogna och redo att lämna sina föräldrar flyttar de till andra parker för att träffa en partner. Där skaffar de förhoppningsvis egna ungar och säkrar på så sätt artens överlevnad.