• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Livet i parken – arkiv Aug 2015

En stor flyttdag

Igår var en stor flyttdag här på Parken Zoo då det både var djur som lämnade oss för att bilda egna familjer och djur som kom till oss för att bilda nya avelspar. Hotade djur som ingår i bevarandeavelsprogram har en koordinator som bland annat samordnar var de ska bildas nya avelspar, delvis utifrån genetiken så att även en genetisk mångfald bevaras.

För vår molnråtta Skorpan och vår Tamandua Lola var det dags att flytta hemifrån. Skorpan ska flytta till Paris och Lola till Antwerpen i Belgien.

Men vi har som sagt även fått nya invånare till parken. En fiskarkattshane har flyttat hit för att bilda ett nytt par samt även en fossahona som ska göra sällskap med våra 5-åriga hanar. Båda kommer från Duisburg i Tyskland. Nu kommer de få bekanta sig med sitt nya hem en tid innan de träffar sina nya familjemedlemmar.

Vi önskar våra nyinflyttade välkomna och all lycka i framtiden till dem som flyttat hemifrån.