• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Livet i parken – arkiv Jun 2015

Eco Friends

Till hösten startar Eco Friends som är ett unikt samarbete mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö, Kommunfastighet (kfast) och Parken Zoo. Alla elever i årskurs 2, 4 och 6 inom kommunen, bjuds in till inspirationsdagar där miljö och klimat upplevs på ett nära och annorlunda sätt. Grunden till detta samarbete är de klimat- och miljöproblem vi står inför. Vi behöver börja leva mer hållbart, annars kommer vi inte ha någon bra planet att lämna över till nästa generation.

Inspirationsdagarna börjar med ett besök på någon utav Eskilstuna Energi & Miljös anläggningar, Lilla Nyby Återvinningscentral, Ekeby reningsverk och Kraftvärmeverket, beroende på vilket tema man arbetar med. Här får barnen uppleva och lära sig om hur våra dagliga aktiviteter i hemmen påverkar vår miljö, både lokalt och globalt, samt se sin egen påverkan och vad de kan göra för att minska den. Var kommer elen och värmen ifrån? Vart tar vattnet väger och vad händer med allt avfall?

Därefter går färden vidare till Parken Zoo där eleverna bjuds på en klimatanpassad lunch. Vi har valt att belysa maten lite extra då vi vet att maten har en väldigt stor enskild påverkan på miljön. Du kan bidra till en hållbar utveckling enbart genom att välja rätt mat. Dessutom har skolverket och livsmedelsverket tagit fram ett dokument om hur pedagoger kan använda skolmåltiden i sin undervisning samt hur viktig maten är för barns lärande. Detta dokument har vi implementerat i arbetet och kommer att länka till på Eco Friends hemsida.

På djurparken träffar vi även djuren. Djurparker arbetar med att bevara den biologiska mångfalden på flera sätt, blanda annat genom att hålla hotade arter i europeiska avelsprogram. Man arbetar även mycket med själva anledningen till att djuren är hotade, nämligen oss människor och vårt beteende. Människors sätt att leva påverkar miljön otroligt mycket och vårt beteende grundar sig i våra värderingar som i sin tur kommer från erfarenheter, upplevelser och kunskap. Barndomsupplevelser spelar en stor roll i hur miljömedveten du blir som vuxen och respekt och empati är grundläggande i allt miljöarbete. Därför är ett av våra mål att förstärka de värderingar hos våra samhällsmedborgare som är nödvändiga för de beteendeförändringar som krävs för att vi ska leva mer hållbart. Att skapa en relation till djuren, få egna upplevelser och lära sig respektera och känna empati för dem bidrar till att minska den distans till djur och natur som idag blir allt större.

För mer information om konceptet och hur du bokar, vänligen besök Eco Friends.

Planer på att återinföra den hotade amurleoparden i sin naturliga miljö

I februari skrev vi att hoppet stiger för Amurleoparden (Panthera pardus orientalis) som är en akut hotad art.
Då hade antalet fördubblats och man uppskattar att det finns mellan 50-70 i vilt tillstånd. Dessa individer bor i en liten ficka i Ryssland mellan Vladivostok och den kinesisk-ryska gränsen. 220 individer finns för närvarande i djurparker runtom i Europa, Ryssland, Nordamerika och Japan. Alla är en del av ett globalt bevarandeavelsprogram som samordnas av Zoological Society of London och Moskva Zoo.

Glädjande nyheter är att ryska ministeriet för naturresurser formellt har godkänt en plan för återinförandet av amurleoparder i ryska fjärran östern. Planen är att bygga anläggningar i form av speciella skåp, där redan etablerade avelspar förhoppningsvis kommer föröka sig. Ungarna växer då upp i rätt miljö från början och kan, när de är mogna, släppas ut.

Platsen för återinförandet har enats om Lazovsky Zapovednik (State Nature Reserve) i sydöstra spetsen av Ryssland.
Våren 2016 är tanken att byggandet skall starta och att man förhoppningsvis kan släppa leoparder redan 2017.

Mer information om återinförandet samt den godkända planen, kan hittas på Amur Leopard och Tiger Alliances webbplats.

 

Amurleoparden ingår i det Europeiska avelsprogrammet för bevarandet av hotade arter och finns i Sverige på Parken Zoo och Nordens Ark. Hos oss bor avelsparet Boris och Takara som fick sin första unge, Olga, den 21 juni förra året. När ni besöker Parken, spana högt upp bland träden – där brukar de fantastiska kattdjuren ligga!

Invigning av vårt fina Ökenhus

Nya ökenhuset i Parken Zoo är nu invigt och öppet för allmänheten. Ökenhuset ger nytt hem åt tre olika afrikanska ökenlevande arter; surikat, sandkatt och strålsköldpadda. Allt tematiserat för att efterlikna djurens naturliga miljöer. Här får besökarna komma ännu närmare djuren, bland annat genom att prova på att vara en surikat.

”Vi har tagit parkens tema lek och lär ytterligare ett steg och låter besökare komma ännu närmare djuren”, säger Lennart Sundén tf vd Parken Zoo Eskilstuna. ”Tack vare att vi efterliknat djurens naturliga habitat får inte bara djuren en spännande miljö att vistas i. Som besökare kan man också få känna på hur det är att vara en surikat genom att krypa i tunnel. En spännande upplevelse för hela familjen”.

Tidigare i vår startade byggnationen av nya ökenhuset, ett nytt boende för tre afrikanska ökenlevande arter; surikat, sandkatt och strålsköldpadda. Ett spännande hus som levandegör Parken Zoo ytterligare och låter besökaren bli delaktig nära djuren. I anknytning till respektive djurhägn finns utomhusanläggningar och lekpark, allt enligt parkens tema lek och lär. Inifrån ökenhuset är det även visning ut mot sumatratiger och asiatisk vildhund.

Fakta sandkatt och strålsköldpadda

  • Sandkatten klassas som nära hotad och har karaktäristiska ökendrag med sandfärgad päls, stora öron och päls på trampdynorna.
  • Sandkatten, precis som strålsköldpaddorna, ingår i den europeiska föreningens bevarandeavelsprogram för hotade arter.
  • Strålsköldpaddan har ett mycket speciellt skal med mörk grund och gula ränder som strålar ner längst med skalet.
  • Den klassas som akut hotad och drabbas extremt hårt av illegal handel där den fångas och säljs både för skalet och köttets skull.

Biologisk mångfald – vi behöver varandra!

Biodiversity is us är en kampanj inom den internationella djurparksföreningen (WAZA) som syftar till att hjälpa oss människor att förstå vikten av biologisk mångfald. Djurparker och akvarium anslutna till WAZA har över 700 miljoner besökare varje år. Det är 700 miljoner människor som kan göra skillnad. Med hjälp av filmer, forum i sociala medier såsom facebook, twitter och instagram, appar etc inspirerar kampanjen till handling genom att visa hur vi är sammankopplade och en del av den biologiska mångfalden och vad vi faktiskt kan göra själva för att bevara den.

Parken Zoo är självklart med i denna kampanj och kommer bland annat genomföra gästundersökningar, inspirera med tips och bilder, tävlingar och mycket mer.
En kan inte göra allt – men alla kan göra något!

Biodiversity is us kan ni följa här:

 App Biodiversityisus IOS: https://itunes.apple.com/us/app/biodi…
App Biodiveristyisus Android:https://play.google.com/store/apps/de…
Facebook: https://www.facebook.com/BioDiversity…
Twitter: https://twitter.com/BioDivUs
Instagram: @biodiversityisus
 
 

Glädjande nyheter för de asiatiska lejonen

Man nås ofta av negativa besked när man arbetar med hotade arter men ibland kommer riktiga solglimtar som visar att det inte alls är försent att vända skutan. Den senaste inventeringen av asiatiskt lejon i Gujarat, Indien tyder på att populationen har ökat från 359 individer år 2005 till 523 individer 2015. Över 2 500 personer var involverade i inventeringen. WWF Indien välkomnar det ökade antalet lejon men betonar också att det ökar utmaningen att bevara deras habitat och hantera de befintliga konflikterna som råder mellan människor och lejon.

De asiatiska lejonens utbredningsområde har en gång i tiden sträckts sig ända in i Europa men underarten finns numera bara i Gujarat i och omkring naturreservatet Gir. Det faktum att den kvarvarande populationen enbart existerar på ett område gör att den blir än mer sårbar, därför finns planer på att introducera det asiatiska lejonen till ytterligare ett naturreservat. Här kan ni läsa mer om det tilltänkta reservatet.

Mer om de asiatiska lejonen och dess hotstatus hittar ni här och vidare information om inventeringen kan ni läsa här.