• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Livet i parken – arkiv Feb 2015

Hoppet stiger för amurleoparden

Amurleoparden, som är en av världens mest hotade kattdjur, har fördubblats i antal! Den är fortfarande akut hotad men med hjälp av kamerafällor har man nu hittat 57 individer jämfört med 30 stycken år 2007 i Land of the Leopard National Park i Ryssland samt ett fåtal individer i närliggande områden i Kina.

Reintroduktion av individer från djurparker ligger nära till hands och förberedelser för detta pågår nu. Tanken är att amurleoparderna ska introduceras i ett naturreservat där de utrotas för 30 år sedan i Amurdalen i sydöstra Ryssland. Inom projektet räknar man med att kunna öka till 80 individer inom 15-20 år vilket bådar gott med de senaste siffrorna. Mer om detta kan ni läsa här.

För mer information om projektet besök ALTA eller Världsnaturfonden.

Amurleoparden ingår i det Europeiska avelsprogrammet för bevarandet av hotade arter och finns i Sverige på Parken Zoo och Nordens Ark. Hos oss bor avelsparet Boris och Takara som fick sin första unge, Olga, den 21 juni förra året.

Biodiversity is us

Biodiversity is us är en kampanj inom den internationella djurparksföreningen (WAZA) som syftar till att hjälpa oss människor att förstå vikten av biologisk mångfald. Djurparker och akvarium anslutna till WAZA har över 700 miljoner besökare varje år. Det är 700 miljoner människor som kan göra skillnad! Med hjälp av filmer, forum i sociala medier såsom facebook, twitter och instagram, appar etc inspirerar kampanjen till handling genom att visa hur vi är sammankopplade och en del av den biologiska mångfalden samt vad vi faktiskt kan göra själva för att bevara den. Biodiversity is us kan ni följa här:

App Biodiversityisus IOS: https://itunes.apple.com/us/app/biodi…
App Biodiveristyisus Android:https://play.google.com/store/apps/de…
Facebook: https://www.facebook.com/BioDiversity…
Twitter: https://twitter.com/BioDivUs
Instagram: @biodiversityisus