• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

  • FLODHA¦êST1007
  • kop_biljett
  • jaguar 188x142
  • Bopåzoo
  • liten_banner_film
  • BokaKonferens

Livet i parken

Eco Friends

Till hösten startar Eco Friends som är ett unikt samarbete mellan Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö, Kommunfastighet (kfast) och Parken Zoo. Alla elever i årskurs 2, 4 och 6 inom kommunen, bjuds in till inspirationsdagar där miljö och klimat upplevs på ett nära och annorlunda sätt. Grunden till detta samarbete är de klimat- och …