• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

  • Bopåzoo
  • FLODHA¦êST1007
  • jaguar 188x142
  • BokaKonferens
  • liten_banner_film
  • kop_biljett

Livet i parken

Bevarande på Madagaskar

Igår var vår zoolog Jennie på styrelsemöte för organisationen AEECL som arbetar med bevarandearbete in situ på Madagaskar. AEECL består av ett antal europeiska djurparker som har gått ihop för att med gemensamma krafter bevara de utrotningshotade lemurerna på Madagaskar. På deras hemsida och facebook-sida kan du följa arbetet och så gå gärna in och …