• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

Livet i parken

Ståtliga långbenta fåglar

I Parken Zoo har vi två arter av flamingos-  Kubaflamingo och Afrikansk flamingo. De bor på skiljda områden i det vilda, men gemensamt för de båda är bland annat sättet de äter på. De intar föda med hela huvudet och delar av halsen under vattenytan. Sen trampar de upp lera med fötterna och silar ut vatten …