• Till Eskilstuna från
  • Stockholm 80 minuter
  • Västerås 35 minuter
  • Norrköping 80 minuter

Hej! Det verkar som att du befinner dig på Parken Zoos område

Visa interaktiv karta för parkområdet!

  • FLODHA¦êST1007
  • kop_biljett
  • jaguar 188x142
  • Bopåzoo
  • liten_banner_film
  • BokaKonferens

Livet i parken

En stor flyttdag

Igår var en stor flyttdag här på Parken Zoo då det både var djur som lämnade oss för att bilda egna familjer och djur som kom till oss för att bilda nya avelspar. Hotade djur som ingår i bevarandeavelsprogram har en koordinator som bland annat samordnar var de ska bildas nya avelspar, delvis utifrån genetiken …